Telefonoak

Usurbilgo telefono interesgarriak

 • Udala: 943 371 951
 • Udaltzaingoa: 943 361 112
 • Udal zerbitzuak (Brigada): 943 370 148
 • Atez ateko informazio bulegoa: 900 776 776
 • Gizarte Zerbitzuak: 943 377 110
 • Oiardo Kiroldegia: 943 372 498
 • Liburutegia (Sutegi): 943 360 692
 • Aginako Herri Ikastetxea: 943 372 044
 • Aginako pintore tailerra: 943 364 912
 • Anbulategia: 943 362 013
 • Arrate Egoitza: 943 366 340
 • Bake Epaitegia: 943 372 336
 • DYA: 943 464 622
 • Larrialdiak: 112
 • Gurutze Gorria: 943 272 222
 • Eguneko Zentroa: 943 365 249
 • Etumeta Euskaltegia (AEK): 943 372 001
 • Eusko Tren: 902 543 210
 • Gure Elkartea Egoitza: 943 371 751
 • Gure Pakea Egoitza: 943 373 228
 • Haur Eskola: 943 374 061
 • KZgunea: 943 361 412
 • Lanbide hastapena: 943 360 465
 • Lanbide Eskola: 943 364 600
 • Noaua! astekaria: 943 360 321
 • Taxi Geltokia: 943 362 178
 • Udarregi Ikastola: 943 361 216
 • Zubietako Herri Batzarra: 943 372 077
 • Zubietako Herri Ikastetxea: 943 362 665
 • Zumarte Musika Eskola: 943 371 594